Egyházi hozzájárulás

b_230_153_16777215_00_images_Szent_Laszlo_Templom_2015_DSC_0075.JPGAz Anyaszentegyház Isten újszövetségi népe, Krisztus titokzatos teste. Mindenki hozzá tartozik a Katolikus Egyházhoz, akit megkereszteltek, aki elfogadja a katolikus hitet és az Egyház szentségeit, közösségben a pápával és a püspökökkel, az Egyházhoz tartozónak vallja magát és gyakorolja vallását.

Vallását az a személy gyakorolja, aki rendszeresen részt vesz a vasárnapi szentmiséken, él a szentségekkel, a közösségen kívül a családjában, vagy magánúton is naponta imádkozik, részt vesz az egyházközségi programokon, a krisztusi elveknek, Isten tízparancsolatának és az Egyház öt parancsának megfelelően, azok betartásával igyekszik élni, hite, gondolkodása megfelel az egyház tanításának, hitoktatásban részesül és gyermekei számára is ezt kéri.

Az Egyház öt parancsa között található, hogy az Egyházat a Krisztus-hívők közösségének igyekeznie kell lehetőségeihez mérten anyagilag is támogatni. Ezt szolgálja minden plébánián az egyházi hozzájárulás befizetése. Mivel a templom nem "különféle alkalmakra (születés, halálozás, esküvő) bérbe vehető terem", hanem a közösség katolikus életének központja, ezért annak fenntartása minden katolikus feladata. Egyben az egyházközségi hozzájárulás megfizetésével ki-ki megvallja a helyi egyházközséghez tartozását és katolikus identitását.

Az egyházi hozzájárulás összege elsősorban az egyházközség céljait, közösségi programok szervezését, közösségi épületeink fenntartását, ezen belül is konkrétan templomaink kisebb-nagyobb problémáinak helyreállítását, berendezéseinek korszerűsítését biztosítja. Ez mind a templomot építő és fenntartó közösség érdekeit szolgálja.

Támogatását hálásan köszönjük!

Isten fizesse meg minden adományát és az egyházért tett fáradozásait!