Bérmálás

b_230_187_16777215_00_images_bermalas.jpgA bérmálás a "keresztény nagykorúság szentsége". Urunk Pünkösd ünnepén küldte el a Szentlelket az apostolokra. A Szentlélek csodát művelt és művel az egyházzal és az őt befogadó emberekkel. A Szentlélek ma is megerősít bennünket, hogy hitünket megvallva, hitünk szerint tudjunk élni. A bérmálás szentségét a püspök atya szolgáltatja ki - előre meghatározott időpontban - ünnepélyes szentmise keretében.

Plébániáinkon évenként van lehetőség a bérmálkozásra. Fiatalok - 14 éves vagy nyolcadik osztályos kortól - és idősebbek is jelentkezhetnek. Szükséges a folyamatos hittanulás és vallásgyakorlás. A bérmálás szentségében az részesülhet, aki megkeresztelkedett, megfelelően felkészült a szentség felvételére és elkötelezi magát a keresztény életre felnőtt korban is. Amennyiben valakit más plébánián kereszteltek, az illetékes plébániáról 3 hónapnál nem régebbi keresztlevelet köteles bemutatni.

Minden gyermek érzékeny a természetfelettire és a közösségben megélt szeretetre, ezért a hitre nevelés kicsi korától kezdve fontos. Ez elsősorban a szülők kötelessége, hiszen a gyermek keresztelésénél erre tettek ígéretet. Ám ebben mi is szeretnénk segíteni a hittanórák alkalmával. 

Azok a szülők, akik megkereszteltették gyermeküket, de hittanra nem járatják, az Isten előtt tett ígéretüket szegik meg. Azt is jó tudni, hogy önmagában a keresztség nem üdvözít. Ahhoz a hit is kell. Ezt pedig csak a hittanórákon tudja maradéktalanul elsajátítani a gyermek. Ehhez járul még a vasárnapi szentmise rendszeres látogatása, amit lehetőség esetén helyettesíthet a szombat esti (előesti) szentmisén való részvétel.

Bérmaszülő az lehet, aki katolikus vallású, a 16. életévét betöltötte és maga is volt bérmálkozó. Ha házas, legyen érvényes katolikus házassága. Éljen hitéhez méltó életet (rendszeresen járjon szentmisére, gyónjon, áldozzon, gyermekeit vallásos lelkületben nevelje, anyagi kötelezettségeit teljesítse). A bérmaszülő feladata, hogy a bérmagyermekét a keresztény életben szóval és példával segítse.
Amennyiben a bérmaszülő adatai a plébánia irattárából nem igazolhatók, bérmálkozását és egyházi házasságát igazolnia kell. A más plébániáról felkért bérmaszülőnek saját, az aktuális lakóhely szerinti, plébánosával igazoltatnia kell, hogy nincs akadálya a bérmaszülői tisztség vállalásának.

Kérjük, hogy a bérmálkozóval együtt a bérmaszülő is áldozzon a szentmisén, azért kérjük, hogy a szentgyónások elvégzéséről ne feledkezzenek meg!

A bérmálásra készülők számára ajánljuk a honlapunkon is elérhető vizsgakérdések elsajátítását.

Letölthető dokumentum:Jelentkezés bérmálkozásra