A templom egere

Kedves jó testvérek! Hol volt, hol nem volt… talán emlékeztek arra, hogy egykor a kis templom tücskéről írtam. Azon sajnálkoztam akkor, hogy nekünk még egerünk sincs. Büszkén jelenthetem, hogy jászberényi nagytemplomnak egere is van…, vagyis volt.

 

Egy hónapja egy esti szentmisén történt. Felajánláskor egy igazi, egy valóságos „jász”egér szaladt át előttem jobbról balra. Mégpedig peckesen. Középtájon megállt, hátsó lábára állt, kényelmesen szétnézett… még a bajszát is megigazította és utána ráérősen tovakocogott.

Bővebben...

Az én papbácsim

Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy kisgyermek, meg egy papbácsi. Ez utóbbit Pásztor Károlynak hívták. És történetesen Jászkiséren állomásozott. Én meg ott voltam kisiskolás. Ő fogadott egyszer a templomban. Ott állt a sekrestye ajtóban, s amikor elé értem, ismeretlen voltam számára. Igen, mert édesanyám elmulasztotta a beíratásomat a hittanra. Na, lett aztán hadd el hadd. No de ilyet?

Bővebben...

Bemutatkozás

Kedves jó mezőkövesdi hívek!

Gondoljuk most végig közösen jelen helyzetünket. A római katolikus egyház hogyan szerveződik: Krisztus a központ, köré szerveződünk. Pápa a világ bíborosainak egyetértése alapján választódik, ő püspököket nevez ki. A püspök papokat küld, a krisztushívők fogadják a felszentelt papot. Feladata hármas: 1. a tanítás: a hitletétemény hűséges őrzése és továbbadása. 2. a krisztushívők közösségének vezetés 3. s végül a szentségek kiszolgáltatása, vagyis a közösség megszentelése, a szentség lelkének ébren tartása.

Bővebben...

Búcsúzás

J(Gy)ászországból jelentem…

 Éppen egy hónapja, hogy elköltöztem tőletek. Rekkenő nyár fogadott. Nyugtalan éjszakák következtek. Zene-bona, részeg gajdolás hallatszott az utcákról. Autódübörgés és szúnyogok döngicsélése űzte messze a jótékony álmot. A nappalok az új helyzet ízlelgetésével teltek. A minden más, mindent újból szorongató érzése dobogtatta szívemet.

Bővebben...

Csodák

Tisztelt Igazgatónő, Tanári Kar, Diákok! Szülők, Vendégek!Hadd kezdjem rövid tisztással! Mit is ünneplünk ma?Tulajdonképpen a jászberényi katolikus iskola védőszentjének: a Nagyboldogasszonynak ünnepét. Amely ünnep ugyan augusztus 15-re esik. De nyáron az iskolában se diák, se tanár. Ezért ma, Szeplőtelen Fogantatás napján, dec. 8-án köszöntjük az égi édesanyát. És miért az ünnep? Valamikor igazában úgy volt, hogy ennek az intézménynek volt egy kápolnája, melyet egykor – úgy gondolom - a Nagyboldogasszony tiszteletére szenteltek fel.

Bővebben...

Deli János aranymiséje

Kedves aranymisés paptestvérünk!

 Ötven éve – itt Jászapátin - egy új jászapáti pap ajkáról csendültek fel, ékes latin nyelven a szentmise szavai. Újmisés pap állt az oltárnál. És a jászok szíve, a jászapátiak szíve telve volt hálával, lám imájuk, áldozataik nem voltak hiábavalók. Új hívatás termett a jászok szent földjén. És - hála Istennek – ez nem egyszeri, meg nem ismételhető esemény volt, hanem az ünnepelt előtt és utána is sokan kapták meg a papi hívatást itt a most szépülő templomban.

Bővebben...

Demeter Mátyás aranymiséje

Kedves testvérek!

Ma, templomunk búcsúünnepének ünnepi szentmiséjén, Demeter atya ötven éves papi szolgálatát ünnepeljük.

Azzal szeretném kezdeni, hogy az egri egyházmegye papsága körében jól ismert egy könyv, melynek címe:„Az ígéret gyermekei”. Azért kedves nekem, (nekünk) ez a könyv, mert jól ismert egri egyházmegyés papi sorsokat tár elénk. A sok különböző egyedi sors olvasása során azonban egy közös vonás minden életútban felfedezhető: ez pedig a hűség a hívatáshoz, a Meghívóhoz, a mi Urunk Jézus Krisztushoz.

Bővebben...

Az írás Demeter atyáról

Az imakönyvét szeretem megfogni, nézegetni. Mert egyszerűen szét van imádkozva. A minap is, amikor ült az irodában, csak néztem, hogy milyen fedeletlen könyv van a kezében. Hát a zsolozsma volt, fele lent az asztalon, a másik fele a kezében. Szétszakadt. A használattól.

 

Mindez pedig azt jelenti, hogy ő egy imádságos ember. Aki ezt komolyan veszi. Mindennap. Sőt azt is megteszi, mivel nagy éjszakázó, hogy hajnal kettő tájban kezdi az imát és aztán az egész napját átszövi.

Bővebben...

Ecce homo

 Jézus töviskoronával, bíborpalástban jött ki. Pilátus rámutatott: "Íme, az ember!" (Jn 19,5)

 

 Ecce homo

 

 Munkácsy képén a központi alak fehér, izzó ragyogású. Olyan mintha belőle sugározna a fény. A művész nem annyira a rettenetet ábrázolja, hanem inkább már a győzelmet. Annak nagyszerű bizonyosságát, hogy ő a világ világossága. A kép kifejezi, hogy a sötétben, (a bűn sötétjében) élő embernek nincs más megváltója. Mert csak a feltámadás, a megváltás ragyogásától nyer értelmet minden. A világ, a tenger, a hegyek, a másik ember, a férfi és a nő szerelme, a szenvedés és a szörnyű halál.

Bővebben...

Édesanyám!

Mégiscsak eljött ez a pillanat. El kell búcsúznunk egymástól itt a földön. De mielőtt bármit mást mondanék, előre bocsátom, tudomásul veszem az Isten szent akaratát, mert egyedül Ő határozza meg életünk kezdetét és végét. Nem keresek okokat, senki ne is keressen. Az élet és a halál titka egyedül az élet és a halál Uráé.

 

Édesanyám! Itt maradt körülöttem a sok félbemaradt mozdulatod, anyai gondoskodásod ezernyi jele, hisz életünk utolsó 11 éve szorosan összefonódott. Mivel a legjobban ismerhettelek a földön, ezért most kérlek, hagyd jóvá esendő szavaimat, melyeket a háromszemélyű egy igaz Isten elé tárok.

Bővebben...

Engedelmesség

Püspök: Ígérsz-e engedelmességet nekem és utódaimnak?

Jelölt: Ígérek!

(Részlet a papszentelés szertartásából)

 Miközben a fenti párbeszéd zajlik, a főpásztor két kezével átfogja a szentelendő imára kulcsolt kezét. Szentségi rendben fogadom meg tehát, hogy a főpásztor szava - nekem - egyben Krisztusnak szava.

Bővebben...

Hogy a szenvedésnek van-e értelme?

Értelmetlennek tűnik, mert ha lehet, elkerülni igyekszünk. Mert ki szeret beteg lenni, tragédiákat hordozni? Úgy gondolom senki.

 

 De mégis. Hogy is vagyunk ezzel?

 

Gyermekként sokat voltam beteg. Különös gyengeség, erőtlenség. Ágynak esés. Óvodás koromban rossz evő voltam. Ha főzelék volt, biztos lehettem benne, hogy kihányom. Félve néztem mindig a kondérba, ha tarhonya volt benne, akkor megmenekültem, azzal nem volt bajom.

Bővebben...

Ez lenne az én egykori plébániám?

Már messziről látszottak a kígyózó fények. Pontosan láttam, hogy egy pirosas és egy zöldes-kékes világító kígyó kapaszkodik föl a lodzsa fakorlátján. Amikor a ház elé értem, ott pedig egy végtelenített rózsaszínes kör futkározott az egyik ablakban. Csaknem ufók vagy egyéb földönkívüliek szállták meg éppen a házat? – keletkezett bennem némi rossz érzés. Hisz egykor a maga teljes komolyságában és zártságában magasodott az épület.

Bővebben...

Ezüstmisés gondolatok

„Fiam, vívd meg bizalommal a jó harcot!” – ezt a szentpáli mondatot választottam egykor.

Harcra készültem, igen. Sejtjeimben őrzöm (őrizzük) azt fojtogató, édeskés rossz érzést, ami körülvett akkor, 25 évvel ezelőtt. Láttam (láttuk) az embertömegek elfordulását a hittől, az egyházi élettől. Mert ugyanis még láttam (láttuk) milyen is volt az egyház nagyként, ünnepélyesként, erősként, amikor még a hétköznapok apró rezdülését is áthatotta a hit. Elsirattam (elsirattuk) ezt sokszor.

Bővebben...

Ezüstmise Vámosgyörk

7 év megválasztja a házasokat. Papi életre is vonatkoztathatjuk. A 25 évnél azonban már szolid remény van arra, hogy ki van állva a próba.

 

Kedves Ezüstmisés paptestvérem!

Mintegy festő, vagy rajzoló rövid idő alatt szeretnék portrét festeni, vagy rajzolni rólad, itt mindenki szeme láttára, füle hallagára. Minden papnál három alapvető vonás ott kell, hogy legyen hivatalból. Az eltörölhetetlen szentségi jegy, 3 vonatkozásban Krisztushoz kapcsol minket.

Bővebben...

Ezüstmisés lennék az idén?

Ami azt jelenti, hogy 25 év? Sőt, ráadásul éppen 50 éves vagyok! Tehát: 25+25=50!De szép kerek, egymásra rímelő számok? Vajon mit rejtenek a számok? Most az egyszer felfedem!

 

Nézzünk először téged, te első 25!

Bővebben...

Kedves Újmisés testvérem!

Kedves Újmisés testvérem! Hozzátartozók. Elöljáró atyák. Pap, lelkész és kispaptestvérek!

 Egy évvel ezelőtt, egy közeli városban ünnepeltünk újmisét. Most itt vagyunk Ózdon, ugyancsak újmisét ünnepelni. Hogy ismét szólhatok e jeles alkalommal, annak egy oka van: Kazincbarcika, pontosabban abban a városban működő, élő közösség. Hogy mire alapozom e kijelentésemet.

Bővebben...

Gyöngyös

Kedves Paptestvérek! Kedves gyöngyösi hívek!

Időzzünk el egy pillanatra, a templomnál. Pompás építmény a gyöngyösi főtemplom, két tornyával, fenséget sugárzó épületegyüttesével, benső díszítésének gazdagságával. Pedig, ahogy a krónikákban olvasom, a gyöngyösi főtemplomnak sok mindent ki kellett bírnia.

Bővebben...

Kedves Osztályfőnökünk!

Kedves Osztályfőnökünk! 4500 jászkiséri tanítványod nevében szeretnék elbúcsúzni most tőled.

 Ötödikesek lehettünk, amikor egy órán a katolikus templom harangja megszólalt. Az ablakhoz mentél, rákönyököltél a párkányra és sokáig úgy maradtál. Nekem akkor az volt a képzetem: ez az ember imádkozik. Hisz soha nem titkoltad, hogy volt olyan szándék benned, ifjúságod hajnalán, hogy pap szeretnél lenni.

Bővebben...

Halottak Napja

Amikor belépek a temető ajtaján – így halottak napja táján -, (legalábbis nekem) összeszorul a szívem. Hisz, ha van biztos pontja az emberi életnek, akkor az a temető. Előbb-utóbb ide jutok. Ide bizony…

 S hogy miért szorul össze a szívem?

 

Azért, mert azok közelében vagyok (két méterre talán!), akik hordoztak engem méhükben, karjukon, az élet rögös útjain. S mégsem láthatom őket… csak, ha behunynom a szemem… s már látom is édesanyám hajladozó alakját… sőt a hangját is hallom… s a többiek is felidéződnek…

Bővebben...